Over ons

De werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem bestaat sinds 2009 en heeft 3 kiesmannen in de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Tevens hebben we sinds 2012 uitgebreide  data van twee, door de gemeente gefinancierde, geluidspalen. Hiermee analyseren we de ontwikkelingen van de geluidsoverlast voor de kern Leimuiden.

Wij zijn niet tegen vliegen maar tegen de te grote overlast van vliegen

Ontwikkelingen 

De Omgevingsraad Schiphol (ORS) is een overleg- en adviesorgaan waar vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en de omgeving bij elkaar komen. In zijn eindadvies “Schiphol Vernieuwd Verbinden” constateert Pieter van Geel dat het poldermodel om tot besluitvorming te komen in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) niet meer werkt. De verhoudingen in de ORS zijn verstoord en er is geen bereidheid om compromissen te sluiten en te verdedigen. Eén van de opgaven is volgens Van Geel om de participatie en de informatievoorziening te versterken. Van Geel doet ook een aantal concrete voorstellen zoals het instellen van een Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) en een Omgevingshuis. De MRS moet volgens Van Geel de participatie rond besluitvorming over Schiphol kanaliseren. In de MRS kunnen de omwonenden in het gebied rond Schiphol en andere maatschappelijke groeperingen een inbreng in het beleid en de uitvoering daarvan leveren. Het Omgevingshuis is er met name op gericht om de informatievoorziening over Schiphol en de dienstverlening voor de omwonenden en andere stakeholders te verbeteren.

In de evaluatie over de inrichting van de MRS en Omgevingshuis (zie externe link) wordt geconcludeerd dat vier taken van de Maatschappelijke Raad Schiphol populair zijn onder bewoners:
1. Het meedenken over de effecten van vliegverkeer op het dagelijks leven van mensen.
2. Het organiseren dat bewoners kunnen meedenken.
3. Op verzoek van de overheid advies geven over de besluiten die de overheid wil nemen.
4. Second opinion laten doen bij een onderzoek over de effecten van Schiphol

De MRS gaat per 1 juli 2023 starten: Verkiezingen 

De werkgroep wil ook aan de MRS deelnemen en roept inwoners uit Kaag en Braassem op om zich te registreren door het aanmeldingsformulier aan te vragen via email: KBgeluid@hotmail.com. Voor meer informatie ga naar